top of page

כמו בטבע מציעה פתרון כולל להקמת בריכת שחייה טבעית. משלב ההיתרים, דרך אפיון ותכנון הבריכה, התאמת המערכות הנלוות, התקנה והפעלה של המערכת הטבעית, תמיכה טכנית, תחזוקה ואחריות.

 

כמו בטבע מציעה פתרון A-Z עבור לקוחות פרימיום המעוניינים לבנות את בריכת החלומות שלהם בהתאם לרצונות ספציפיים וללא מגבלות. כמו בטבע תהיה חלק מהפרויקט מתחילתו ועד סופו ותפקח על כל ההיבטים בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח ועם אנשי המקצוע מטעמו - אדריכל, אדריכל נוף, קבלן מבצע.

2

יתרונות מרכזיים

גמישות מובנית

המערכת גמישה ומותאמת למגוון רחב של תצורות בריכה. צוות התכנון שלנו עומד לרשות אדריכל הפרוייקט והמבצעים ונותן מענה לשאלות טכניות ופתרונות מותאמים.

פשטות בתכנון ובתחזוקה

המערכת ממוקמת בחדר מכונות סטנדרטי ואינה דורשת שטחים נוספים. היא חסכונית בחשמל, בצריכת מים ובעלויות תחזוקה.

אייקון של מערכת הפעלה

שילוב עם מערכת ההשקייה

ניתן לשלב בין מערכת הבריכה לבין מערכת ההשקיה וליהנות מחסכון משמעותי במים, וממי השקיה משובחים לגינה.

איכות המים

כמו בטבע מספקת שירותי תחזוקה לשמירה על תקינות המערכות ואיכות המים. המים מנוטרים על בסיס קבוע ושומרים על איכות גבוהה.

אייקון של טיפת מים
שרטוט טכנולוגי של בריכה

שלבי הפרויקט

עבודה ישירה מול הלקוח ו/או אדריכל / אדריכל נוף מטעמו להגדרת המתווה הכללי של הפרויקט לפי חזון ותקציב: נפח בריכה, אקלים, חיפוי בריכה, שיטת הפעלה (סקימר או גלישה) ועוד.

קונספט והגדרת הפרויקט

הדמיה מפורטת של מבנה הבריכה ויישום מערכת כמו בטבע. התכנון כולל רכיבי מערכת, מיקום תעלות כניסה וגלישה, גודל צינורות, מיקום צינורות ומיקום מערכות הבריכה הנוספות.

עיצוב ותכנון טכניים

צוות ההקמה בונה את מסגרת הבריכה בהתאם לשרטוטים המאושרים. כולל הנחת צנרת, אביזרי בריכה, חיפויים והכנות להתקנת מערכת כמו בטבע.

בניה

התקנת מערכת כמו בטבע בשילוב שאר מערכות הבריכה, הכנת הבריכה להפעלה ומילוי מים.

התקנה

אפשר לקפוץ למים!

לאחר מילוי הבריכה במים, מתקין מוסמך יפעיל את מערכת כמו בטבע, יערוך בדיקת תקינות יסודית ויכוון את המערכת לפעולה מיטבית. עכשיו אפשר ליהנות מבריכת המים החיים של החלומות. ללא כימיקלים ועם איכות מים טובה יותר ממי הברז, ממש כמו במעיין הטבעי הטהור ביותר.

כלב שותה מבריכה טבעית של כמוו בטבע

בריכות טבעיות בהתאמה אישית

contact us
bottom of page